Білім беру бағдарламалары

1 Білім беру

6D011400 Тарих

6D010300 Педагогика және психология

2 Гуманитарлық ғылымдар

6D020500 Филология (қазақ филологиясы/орыс филологиясы)

3 Құқық

6D030100 Құқықтану

4 Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес

6D050600 Экономика

5 Жаратылыстану ғылымдарды

6D060200 Информатика