БІРІНШІ СЕБЕП

КазГЮИУ - бұл 8 оқу ғимараттары

ЕКІНШІ СЕБЕП

Оқу кезіндегі гранттар, жеңілдіктер және атаулы стипендиялар

ҮШІНШІ СЕБЕП

Белсенді студенттік өмір. 8 Жастар Ұйымы

ТӨРТІНШІ СЕБЕП

"Запастағы Лейтенант" әскери атағын беретін Әскери кафедра

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БЕСІНШІ СЕБЕП

Жақсы жабдықталған "Студенттер үйі"

АЛТЫНШЫ СЕБЕП

Заманауи спорт-кешені

ЖЕТІНШІ СЕБЕП

Бай қоры бар кітапхана

СЕГІЗІНШІ СЕБЕП

Мықты профессорлық-оқытушылық құрам

ТОҒЫЗЫНШЫ СЕБЕП

Кәсіби іс-тәжірибе өтудің базалары

ОНЫНШЫ СЕБЕП

Студенттік тамақтану орындары

ОН БІРІНШІ СЕБЕП

Материалдық-техникалық база