ЖОҒАРҒЫ БІЛІМ БЕРУДІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің

Ұлттық бірыңғай тестілеудің бейіндік пәндерін көрсететін білім беру бағдарламалары топтарының тізімі

 

Білім беру саласының коды және класификациясы

Оқыту бағыттарының коды және класификациясы Білім беру тобының нөмірі Білім беру бағдарламалары топтарының атауы 1 бейіндік пән 2

бейіндік пән

 

КазИГЗУ білім бағдарламалары

6B01 Педагогикалық ғылымдар 6B011  

Педагогика және психология

В001 Педагогика және психология Биология География 6В01101 Педагогика және психология
6В013 Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау В003 Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі Биология География 6В01302 Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі
6В014 Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған мұғалімдерін даярлау В004 Алғашқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау Шығармашылық емтихан Шығармашылық емтихан 6В01403 Алғашқы әскери дайындық
В005  

Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Шығармашылық емтихан Шығармашылық емтихан 6В01404 Дене шынықтыру және спорт
6В015 Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау В012  

Химия мұғалімдерін даярлау

Химия Биология 6В01509 Химия - биология
В014  

География мұғалімдерін даярлау

География Дүниежүзі тарихы 6В01505 География
6В01510 География - тарих
6В016 Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдер даярлау В015  

Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау

Дүниежүзі тарихы География 6В01606 Тарих
6В017 Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау В016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау Қазақ тілі Қазақ әдебиеті 6В01707 Қазақ тілі мен әдебиеті
В017  

Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Орыс тілі Орыс әдебиеті 6В01732  

Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті

В018 Шет тілі мұғалімдерін даярлау Шетел тілі Дүниежүзі тарихы 6В01708 Ағылшын екінші шет тілін қосымша оқытумен (неміс, түрік)
6В02 Өнер, гуманитарлық ғылымдар 6В021 Өнер В031  

Сән, интерьер дизайны және өнеркәсіп дизайны

Шығармашылық емтихан Шығармашылық емтихан 6В02111 Графикалық дизайн
6B022  Гуманитарлық ғылымдар В034 Тарих және археология Дүниежүзі тарихы География 6В02212 Отандық және әлемдік тарих
6B023  Тілдер және әдебиет В037 Филология Қазақ тілі Қазақ әдебиеті 6В02313 Қазақ филологиясы
Орыс тілі Орыс әдебиеті 6В02314 Орыс филологиясы
6B03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат 6В031 Әлеуметтік ғылымдар В040  

Саясаттану және азаматтық құқықтану

Дүниежүзі тарихы Шетел тілі 6В03131 Саясаттану
В041 Психология Биология География 6В03115 Психология
6B04 Бизнес, басқару және құқық 6В041 Бизнес және басқару В044  

Менеджмент және басқару

Математика География 6В04119 Мемлекеттік және жергілікті басқару
6В04116 Экономика
В045 Аудит және салық салу Математика География 6В04117 Есеп және аудит
В046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі Математика География 6В04118 Қаржы
6B042  Құқық В049 Құқық Дүниежүзі тарихы Адам. Қоғам. Құқық 6В04220 Құқықтану
6B05 Жаратылыс тану ғылымдары, математика және статистика 6B051 Биологиялық және сабақтас ғылымдар В050  

Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Биология Химия 6В05121 Биотехнология
6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 6B061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар В057 Ақпараттық технологиялар Математика Физика 6В06122 Информатика
6В06123 Денсаулық сақтаудағы ІТ
6В06124 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 6B071 Өндірістік және өңдеу салалары В062  

Электр техникасы және энергетика

Математика Физика 6В07125 Электроэнергетика
6B073 Сәулет және құрылыс В074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс Математика Физика 6В07326 Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс
6B075 Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша В076 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) Математика Физика 6В07527 Құрылыстағы стандарттау, сертификаттау және метрология
6B10 Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина) 6B102 Әлеуметтік қамтамасыз ету В090  

Әлеуметтік жұмыс

Биология География 6В10228  

Әлеуметтік жұмыс

6B11 Қызмет көрсету 6B113 Көлік қызметтері В095 Көлік қызметтері Математика География 6В11329 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру
6B12 Ұлттық қауіпсіздік және әскери іс 6B123 Қоғамдық қауіпсіздік В096 Құқық қорғау қызметі Дүниежүзі тарихы Адам. Қоғам. Құқық 6В12330 Құқық қорғау қызметі