Талапкерлерге арналған Арнайы емтихандары мен консультациялары кестесі

6B01 Педагогикалық ғылымдар
Даярлау бағытының коды және атауы Білім беру бағдарламасы тобының коды және атауы Өту балы
6B011 Педагогика және психология В001 Педагогика және психология 75
6В013 Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау В003 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 75
6В015 Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау В012 Химия мұғалімдерін даярлау 75
В014 География мұғалімдерін даярлау 75
6В016 Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдер даярлау В015 Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау 75
6В017 Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау В016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау 75
В017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау 75
В018 Шет тілі мұғалімдерін даярлау 75

 

Талапкерлерге  арналған  Арнайы  емтихандары мен  консультациялары   кестесі