Сыртқы нормативтік актілер

Оқу жетістіктерін сырттай бағалау нұсқаулығын бекіту туралы
Рұқсаттар және хабарламалар туралы
Білім беру жүйесіне тексеру жүргізу бойынша тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттары мен тексеру парақтарын бекіту туралы
Білім саласындағы тексеру бойынша тәуекел дәрежесін бағалау критерийлері мен тексеру парағының нысанын бекіту туралы
Білім беру жинақтау салымы бойынша мемлекет сыйлықақысын есептеу әдістемесін бекіту туралы
Базалық жоғары оқу орындарында магистрлер мен PhD докторларын нысаналы даярлау тетігін бекіту туралы
Білім беру ұйымдары түрлерінің номенклатурасын бекіту туралы
Білім туралы
Білім алушыларды білім беру ұйымдарының түрлері бойынша ауыстыру және қайта қабылдау қағидаларын бекіту туралы
Мемлекеттiк жастар саясаты туралы
Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі туралы
Академическая политика
Ғылым туралы
Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020 – 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы
Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы
Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы