Офис-тіркеуші қызметі

Офис-тіркеуші қызметі

2

Офис-тіркеуші қызметінің бастығы–т.ғ.м.

Құдайбергенов Мэлс Құдайбергенұлы

Бас ғимарат, №3 каб., тел. 8 (7222) 36-03-63 (ішкі 118)

e-mail: o-r@kazguiu.kz

Қабылдау күні: Сәрсенбі, Жұма

Қабылдау уақыты: 15:00 - 17:00

Офис-тіркеуші кеңсесі – оқитындардың оқу жетістіктерінің бүкіл тарихы тіркеумен айналысатын қызмет. Тіркеуші кеңсесі академиялық (оқу) мәселелері бойынша университет құрамындағы құрылымды бөлімі болып табылады, оны оқу жұмысы бойынша проректор бақылайды.

 

Тіркеуші кеңсесінің негізгі қызметтері:

  • Білім алушыға бекітілген оқу жоспарының негізінде, өзінің жеке оқу жоспарын жасауға, студенттердің орталықтандырылған тіркеуін, пәндердің пәнаралық таңдамалылығын қамтамасыз етіп, еркіндікті қамтамасыз ету;
  • Білім алушыға оқытушыны таңдауға қамтамасыз ету;
  • Білім алушының өзінің оқу оқу траекториясын таңдауға эвайзерлердің көмегі болуын қамтамасыз ету;
  • Аттестациялық және емтихан тізімдемелерінің қауіпсіздігі,
  • Транскрепт беру;
  • Есеп берудің толық және қауіпсіздігі, сонымен қатар аттестацияға жауапкершіліксіз қарауды жою;
  • Білім алушылар мен оқытушыларға оқытылатын пәндерге тіркеу және қайта тіркеу кезінде кеңес беру;

Офис-тіркеуші қызметінің ұжымы біліктіліктерін жоғарлату бойынша әрдайым жұмыс жүргізеді.

 

Офис-тіркеуші қызметінің күндізгі оқу бөлімі бойынша маманы  – Ахметжанова Анар Ержигитовна.

Бас ғимарат, №3 каб., тел. 8 (7222) 36-03-63 (ішкі 118), e-mail:

o-r@kazguiu.kz

 

Офис-тіркеуші қызметінің маманы

Дондагулова Мадина Абуталифовна

Бас ғимарат, №3 каб., тел. 8 (7222) 36-03-63 (ішкі 118),  e-mail:

91madina@inbox.ru

 

Офис-тіркеуші қызметінің маманы

Кадылбекова Нурсулу Кадылбековна

Бас ғимарат, №3 каб., тел. 8 (7222) 36-03-63 (ішкі 118), e-mail:

nurs_10.93@mail.ru

 

ДОТ бойынша офис-тіркеуші қызметінің маманы

Сергазина Нурганым Сериккановна

Бас ғимарат, №3 каб., тел. 8 (7222) 36-03-63 (ішкі 118),   e-mail:

sarbaeva.1977@mail.ru