Түлектердің жұмысқа орналасуы бойынша ақпарат

БАКАЛАВРИАТ

2009 жылғы классификатор бойынша

Мамандықтар атауы

2016 жыл

Түлектер саны Түлектердің университетті аяқтағаннан кейінгі бір жылдағы жұмысқа орналасуы % бойынша
1 Білім беру
5В010200 Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі 73 54 74
5В010300 Педагогика және психология 127 112 88
5В010800 Дене шынықтыру және спорт 59 38 64,4
5В011400 Тарих 24 15 62,5
5В011600 География 22 18 81,8
5В011700 Қазақ тілі мен әдебиеті 30 19 63,3
5В011900 Шет тілі: екі шет тілі 61 42 68,8
2  Гуманитарлық ғылымдар
5В020500 Филология 21 13 62
5В020300 Тарих 13 10 76,9
 
5В030100 Құқықтану 694 498 71
5В030300 Құқық қорғау қызметі 32 21 65,6
5В050200 Саясаттану 5 2 40
3 Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес
5В050300 Психология 12 9 75
5В050600 Экономика 41 31 76
5В050800 Есеп және аудит 22 19 86,3
5В050900 Қаржы 172 119 69,1
5В051000 Мемлекеттік және жергілікті басқару 33 29 88
4 Табиғи ғылымдар
5В060200 Информатика 89 58 65,1
5 Техникалық ғылымдар мен технологиялар
5В070100 Биотехнология 63 43 68,2
5В071800 Энергетикалық өнеркәсіп 26 23 88
5В073200 Стандарттау, метрология және сертификаттау 36 19 52,7
 
5В090100 Көлікті, қозғалысты және көлікті пайдалануды ұйымдастыру 18 15 83,3
5В090500 Әлеуметтік жұмыс 25 13 52
2009 жылғы классификатор бойынша

Мамандықтар атауы

2017 жыл

Түлектер саны Түлектердің университетті аяқтағаннан кейінгі бір жылдағы жұмысқа орналасуы % бойынша
1 Білім беру
5В010200 Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі 84 69 82,1
5В010300 Педагогика және психология 157 119 75,7
5В010800 Дене шынықтыру және спорт 76 52 67,5
5В011400 Тарих 22 17 77,2
5В011600 География 16 12 75,0
5В011700 Қазақ тілі мен әдебиеті 40 27 67,5
5В011900 Шет тілі: екі шет тілі 79 48 60,7
2  Гуманитарлық ғылымдар
5В020500 Филология 31 19 61,2
3 Құқық
5В030100 Құқықтану 635 430 67,7
5В030300 Құқық қорғау қызметі 18 12 66,6
4 Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес
5В050300 Психология 11 9 81,8
5В050600 Экономика 75 50 66,67
5В050800 Есеп және аудит 80 55 67,9
5В050900 Қаржы 144 92 63,89
5В051000 Мемлекеттік және жергілікті басқару 22 18 81,82
5 Табиғи ғылымдар
5В060200 Информатика 79 50 63,29
6 Техникалық ғылымдар мен технологиялар
5В070100 Биотехнология 45 17 37,8
5В070400 Есептеу және бағдарламалық қамтамасыз ету 14 11 78,5
5В071800 Энергетикалық өнеркәсіп 10 6 60
5В073200 Стандарттау, метрология және сертификаттау 27 15 57,69
7 Қызметтер 
5В090100 Көлікті, қозғалысты және көлікті пайдалануды ұйымдастыру 4 3 75
5В090500 Әлеуметтік жұмыс 30 13 43,3
2009 жылғы классификатор бойынша

Мамандықтар атауы

2018 жыл

Түлектер саны Түлектердің университетті аяқтағаннан кейінгі бір жылдағы жұмысқа орналасуы % бойынша
1 Білім беру
5В010200 Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі 99 82 83,0
5В010300 Педагогика және психология 104 88 84,6
5В010800 Дене шынықтыру және спорт 97 84 87,0
5В011400 Тарих 17 14 82,3
5В011600 География 9 7 77,7
5В011700 Қазақ тілі мен әдебиеті 39 31 79,4
5В011900 Шет тілі: екі шет тілі 53 49 92,4
5В010400 Бастапқы әскери дайындық 24 19 79,1
2  Гуманитарлық ғылымдар
5В020300 Тарих 6 83 83,3
5В020500 Филология 29 22 76,0
3 Құқық
5В030100 Құқықтану 603 376 62,3
5В030300 Құқық қорғау қызметі 30 16 53,3
4 Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес
5В050300 Психология 22 19 86,4
5В050600 Экономика 62 51 82,2
5В050800 Есеп және аудит 79 63 80,0
5В050900 Қаржы 105 83 79,0
5В051000 Мемлекеттік және жергілікті басқару 37 30 81,1
5 Табиғи ғылымдар
5В060200 Информатика 42 32 78,0
6 Техникалық ғылымдар мен технологиялар
5В070100 Биотехнология 29 21 72,4
5В070300 Ақпараттық жүйелер 21 19 90,4
5В070400 Есептеу және бағдарламалық қамтамасыз ету 31 27 87,0
5В071800 Энергетикалық өнеркәсіп 35 29 80,5
5В073200 Стандарттау, метрология және сертификаттау 6 4 67,0
7 Қызметтер
5В090100 Көлікті, қозғалысты және көлікті пайдалануды ұйымдастыру 40 33 83,0
5В090500 Әлеуметтік жұмыс 13 11 85,0
Мамандықтар   атауы 2019 жыл
Бітірушілердің  саны Оқуды бітіргеннен кейінгі бірінші жылы жұмыспен қамтылған бітірушілердің саны  %
Білім беру
5B010200 Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі 76 54 71
5B010300 Педагогика және  психология 79 47 59,4
5B010400 Бастапқы әскери дайындық 11 6 54,5
5B010800 Денешынықтыру және спорт 90 62 68,8
5B011400 Тарих 18 12 66,6
5B011600 География 12 10 83,3
5B011700 Қазақ тілі мен әдебиеті 29 24 82,7
5B011900  Шетел тілі: екі шетел тілі (ағылшын тілі) 60 45 75
 Гуманитарлық ғылымдар
5B020300  Тарих 15 8 53,3
5B020500 Филология 17 13 76,4
Құқық
5B030100 Құқықтану 553 351 63,4
5B030300 Құқық қорғау қызметі 31 18 58
Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес
5B050300 Психология 31 21 67,7
5B050600 Экономика 62 49 79
5B050800 Есеп және аудит 74 54 72,9
5B050900 Қаржы 111 82 73,8
5B051000 Мемлекеттік және жергілікті басқару 46 36 78,2
Жаратылыстану ғылымдары
5B060200 Информатика 35 25 71,4
Техникалық ғылымдар және технологиялар
5B070100 Биотехнология 27 22 81,4
5B070300 Ақпараттық жүйелер 16 10 62,5
5B070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 14 9 64,2
5B071800 Электр энергетикасы 45 32 71,1
5B072900 Құрылыс 7 5 71,4
5B073200 Стандарттау және сертификаттау 9 8 88,8
Қызмет көрсету
5B090100 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру 48 26 54,1
5B090500 Әлеуметтік жұмыс 13 10 76,9
Мамандықтар   атауы 2020  жыл
Бітірушілердің  саны Оқуды бітіргеннен кейінгі бірінші жылы жұмыспен қамтылған бітірушілердің саны  %
                                                                Білім беру
5B010200   Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі 94  60 63,8
5B010300 Педагогика және  психология 73  47 64,3
5B010400 Бастапқы әскери дайындық 17 12 70,5
5B010800  Денешынықтыру және спорт 102 63 61,7
5B011400 Тарих 3 3 100
5B011600 География 10 7 70
5B011700  Қазақ тілі мен әдебиеті 28  20 71,4
5B011900 Шетел тілі: екі шетел тілі        (ағылшын тілі) 56 34 60,7
Гуманитарлық ғылымдар
5B020300 Тарих 22 12 54,5
5B020500 Филология 12 8 66,6
Құқық
5B030100  Құқықтану 514 290 56,4
5B030300    Құқық қорғау  қызметі 18 10 55,5
Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес
5B050300 Психология 25 15 60
5B050600 Экономика 62 24 54,8
5B050800  Есеп және аудит 73 49 67,1
5B050900  Қаржы 89 49 55
5B051000 Мемлекеттік және жергілікті басқару 34 23 67,6
Жаратылыстану ғылымдары
5B060200 Информатика 21 12 57,1
Техникалық ғылымдар және технологиялар
5B070100 Биотехнология 22 19 86,3
5B070300  Ақпараттық жүйелер 44 28 63,6
5B070400   Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 18 16 88,8
5B071800  Электр энергетикасы 46 31 67,3
5B073200   Стандарттау және  сертификаттау 5 5 100
Қызмет көрсету
5B090100   Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру 50 26 52
5B090500  Әлеуметтік жұмыс 19 11 57,8

МАГИСТРАТУРА

2009 жылғы классификатор бойынша

Мамандықтар атауы

2017 жыл

Түлектер саны Түлектердің университетті аяқтағаннан кейінгі бір жылдағы жұмысқа орналасуы % бойынша
1 Білім беру
6М010300 Педагогика және психология 53 49 92,4
6М011400 Тарих 22 20 90,9
2  Гуманитарлық ғылымдар
6М020500 Филология 49 41 83,6
3 Құқық
6М030100 Құқықтану 158 142 89,8
4 Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес
6М050600 Экономика 63 57 90,4
6М050900 Қаржы 45 43 95,5
5 Табиғи ғылымдар
6М060200 Информатика 26 22 84,6
2009 жылғы классификатор бойынша

Мамандықтар атауы

2018 жыл

Түлектер саны Түлектердің университетті аяқтағаннан кейінгі бір жылдағы жұмысқа орналасуы % бойынша
1 Білім беру
6М010300 Педагогика және психология 79 74 93,6
6М011400 Тарих 16 13 81,2
2  Гуманитарлық ғылымдар
6М020500 Филология 63 51 80,9
3 Құқық
6М030100 Құқықтану 172 158 91,8
4 Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес
6М050600 Экономика 42 36 85,7
6М050900 Қаржы 43 41 95,3
5 Табиғи ғылымдар
6М060200 Информатика 33 26 78,7
Мамандықтар   атауы 2019  жыл
Бітірушілердің  саны Оқуды бітіргеннен кейінгі бірінші жылы жұмыспен қамтылған бітірушілердің саны  %
Білім беру
6M010300 Педагогика және  психология 57 48 84,2
6M011400 Тарих 29 21 72,4
 Гуманитарлық ғылымдар
6M020500 Филология 56 46 82,1
Құқық
6M030100 Юриспруденция 179 126 70,3
Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес
6M050600 Экономика 46 34 73,9
6M050900 Қаржы 41 31 75,6
6M052000 Бизнес әкімшілігі 41 33 80,4
Жаратылыстану ғылымдары
6M060200 Информатика 36 27 75
Техникалық ғылымдар және технологиялар
6M070100 Биотехнология 22 18 81,8
Мамандықтар   атауы 2020  жыл
Бітірушілердің  саны Оқуды бітіргеннен кейінгі бірінші жылы жұмыспен қамтылған бітірушілердің саны  %
Білім беру
6M010300 Педагогика және  психология 78 59 75,6
6M011400  Тарих 33 27 81,8
Гуманитарлық ғылымдар
6M020500 Филология 41  29 70,7
Құқық
6M030100  Құқықтану 46 39 84,7
M078 Құқық 55 44 80
Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес
6M050900 Қаржы 6  5 83,3
6M052000  Бизнес әкімшілігі 11 9 81,8
M070 Экономика 13 11 84,6
M072  Менеджмент және басқару 41 34 82,9
M074  Қаржы, экономика, банк және  сақтандыру ісі 21 17 80,9
Жаратылыстану ғылымдары
6M060200 Информатика 29 24 82,7
Техникалық ғылымдар және технологиялар
6M070100 Биотехнология 20 17 85

PhD докторантура

Мамандықтар  атауы 2019 жыл
Бітірушілердің  саны Оқуды бітіргеннен кейінгі бірінші жылы жұмыспен қамтылған бітірушілердің саны  %
Құқық
6D030100  Құқықтану 14 14 100
Мамандықтар   атауы 2020  жыл
Бітірушілердің  саны Оқуды бітіргеннен кейінгі бірінші жылы жұмыспен қамтылған бітірушілердің саны  %
Білім беру
6D010300 Педагогика және   психология 4  4 100
6D011400 Тарих 3 3 100
Гуманитарлық ғылымдар
6D020500 Филология 4  4 100
Құқық
6D030100  Құқықтану 8  8 100
Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес
6D050600 Экономика 6  6 100
Жаратылыстану ғылымдары
6D060200 Информатика 4  4 100