Оқу-әдістемелік кеңес

Жалпы ақпарат

Университеттің (ОӘК) оқу әдістемелік кеңес оқу әдістемеліккеңесі оқу-әдістемелік жұмыс бойынша проректордың жанынан үнемі жұмыс атқаратын ұйымдық орган болып табылады. ОӘК университтетегі негізгі әдістемелік жұмыстардыңбағытын айқындайды, университеттің оқу үрдісіне қатысушылардың, сондай –ақ әдістемелік жұмыс аумағына қатысы барлардың факультеттері, кафедралар мен өзге құрылымдық бөлімшелер арасындағы қарым-қатынастарды реттейді.

Сонымен қатар мамандықтарды даярлау сапасын жоғарлату мақсатында оқу үрдісінің ғылыми -әдістемелік бағытын кіріктіруде септігін тигізеді.

Өз қызметінде ОӘК ҚР білім және ғылым Министрлігі нің нормативтивті құжаттарын, жоғары және ЖОО кейінгі білім беруді дамыту және білім беруді жетілдіру үшін РУМС, сндай-ақ университет жарлығын , нақты жолдатты, оқу кеңесінің шешімін, ректордың бұйрықтары мен өкімдерін башылыққа алады . ОӘЖ құзіреттілігіне оқу-әдістемелік қызмет төңірегіндегі шешімдерді даярлау жатады

Оқу -әдістемелік кеңес қызметі

ОӘЖ қызметінің негізгібағыттары болып табылады:

• Университеттің білім беруін сапасын жақсарту мақсатында оқу-әдістемелік жұмысын реттеу және стратегиялық жоспарлау

• Университеттегі оқу-әдістемелік жұмыс сапасын бағалау және саралау мониторингі жүргізу

• Факультеттер мен кафедраларды нормативтік -әдістемелік құжаттармен және Қазақстан Республикасы білім және ғылым Министрлігімен кеңес берілген және ОӘБ оқу-әдістемелік әдебиеттерімен қамтамасыз етуге көмек көрсету

• Университтегі оқу-әдістемелік қызметті ғылыми тұрғыдан қамтамасыз етуге жәрдемдесу

• Қазақстан Республикасы білім және ғылым Министрлігі мен ОӘБ лицензиялауға, аттестациялауға және университетті аккредитациялауға даярлау бйынша іс-шараларда үйымдастыру және өткізуге атсалу

• Жоғары және қосымша білім беру мәселелері бойынша отырыстар, семинарлар мен конференциялау өткізу

• Оқу -әдістемелік кеңес қызметіне ұйымдастыру

• ОӘК қызметін төрайым басқарады, ал ол жоқ кезде төрайымның орындасары , оқу -әдістемелік жұмыс міселелерін бойынша талқылауды ректора отырысына ОӘК төрайым ұсынады. ОӘК ағымдық қызметі оқу-әдістемелік басқаруды қамтамасыз етеді

• ОӘК Жұмыс тобымен ойластырылған, университеттің білім беру саласының сапалығын ққамтамасыз ету стартегиялық мақсаты негізінде қалыптасқан жылдық жоспарға сәйкес ОӘК өз қызметін жүзеге асырады (төрайым, төрайым орынбасары,факультет ОӘБ төрайымдары мен төрағалары, ОӘК жанындағы әдістемелік комиссия жетекшілері ) және университет Ғылыми кеңесінің оқу жылы соңындағы ағымдық соңғы отырысында бекітіледі

• ОӘК төрайымы университеттің Ғылыми кеңесіне атқарылған жұмыстар жөнінде жыл сайын есеп береді

• Алға қойған мәселелерді шешу отырысты даярлау, ОӘК жанынан зерттеуді жүргізу үшін уақытша жұмыс тобы мен үнемі жұмыс істейтін комиссия құрылады. Комиссия жұмысы мен жұмыс топтары ОӘК кеңесінде қабылданған және комиссия мен топтпр жетекшілерімен құрастырылған жоспар бойынша жүзеге асады Комиссия жетекшілері ОӘК төрайымына атқарылған жұмыс бойнша оқу жылының соңында есеп береді оқу үрдісін жақсарту жөніндегі ұсыныстар мен жаңа оқу жылының жылдық жұмыс жоспарын жетілдіру ббойынша кеңестер қарастырылады

• ОӘК отырысы жұмыс жоспарына сәйкес 1 семестріне екі реттен жиі емес өтіледі. Өтілеттін отрыс және соған сәйкес материалдар ОӘК мүшелеріне алдын ала таныстырылып, шақырылады. ОӘК отырысы университеттінің барлық қызметкерлерінің қатысуына аық дауыс беру түрінде қабылданады. ОӘК шешімі қатысушыларды 50% көбі дауыс берген кезде қабылданады деп шешеді

• ОӘК отырысының шешімі әдістемелік және ақпараттық хат, шешім,өкім, ғылыми кеңес шешімі жобасы және ректордың бұйрығы жобасы түрінде жүзеге асырады.