Жалпы ақпарат

КАЗГЮИУ «БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУ ЖӘНЕ МАМАНДАРДЫ ҚАЙТА ДАЯРЛАУ ИНСТИТУТЫ»

Байланыс телефондары:
Тел: 8(7222)360299,
Сот. 87753420510
e-mail: ipk.pk@bk.ru

ҚазИГЗУ-дің Біліктілікті жетілдіру және мамандарды қайта даярлау институты (БЖ МҚДИ) 2014 жылдың 28 тамызында ректор бұйрығына сәйкес құрылды.

ҚазИГЗУ-дің БЖ МҚДИ негізгі мақсаты келесі субъектілердің біліктілігін жоғарлату және қайта даярлау:

- қызмет бағыты бойынша ЖОО, коледждер, мектептер мен мектепке дейінгі мекемелердің басқарушылық құрамы;

- ЖОО мен колледждердің профессорлық-оқытушылық құрамы;

- қызмет көрсету бағытындағы жеке құрылымдар қызметкерлері.

ҚазИГЗУ-дің БЖ МҚДИ-дің негізгі мақсаттары мен міндеттері:

ҚазИГЗУ-дің БЖ МҚДИ негізгі мақсаты кәсіпорын (бірлестік), ұйымдар мен мекемелер мамандарының, мемлекеттік қызметшілердің ғылым, техника және мәдениет салаларында жетістіктер жөнінде және алдынғы қатарлы отандық және шетелдік тәжірибеде жаңа білімдер алуда тұтынушылығын қанағаттандыру.

БЖ МҚДИ міндеттері: біліктілікті көтермелеу мен қайта даярлаудың бағдарламаларының мазмұнына қойылатын минималды мемлекеттік талаптар мен  мамандарға қойылатын талаптар деңгейіне сәйкес тыңдаушыларға қосымша біліктілігін көтермелеу және қайта даярлауды ұйымдастыру және өткізу.

ҚазИГЗУ-дің БЖ МҚДИ курстары мен бағдарламалары тыңдаушыларды даярлаудың жоғарғы деңгейіне кепілдік береді.

Теориялық курстарды ұйымдастыру модульдік жүйе бойынша қалыптастырылған. Тыңдаушылар курс бойынша бірнеше модульдер таңдай алады.

 

Институт директоры: Молдажанов Марат Бетимбаевич

Ғылыми дәрежесі, атағы: экономика ғылымдарының кандидаты, "Экономика" мамандығы бойынша философия докторы (PhD).

Ғылыми зерттеу бағыты:  Кластерлік ұйым Қазақстан Республикасының туризм саласының тиімділігін арттыру құралы ретінде.

50-ден астам ғылыми еңбектердің авторы, оның ішінде монографиялар, оқу құралдар, Scopus базасына енгізілген және ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған ғылыми мақалалар.

Тел: 8 775 3420510, 8 (7222) 36-03-63
E-mail: mmarat84@inbox.ru