5 жыл ішінде тіркелген патенттер тізімі

5 жыл ішінде тіркелген патенттер тізімі

Нөмірі, Берілген күні Авторлар

 

Патенттің атауы
1 2016/0734.1 Жарыкбасова  К.С., Тазабаева К.А., Кыдырмолдина А. Ш., Абишев Б.Х. Способ получения противо­опу­холевого средства из трех­компонентного растительного сырья
2 1427

16 наурыз 2016

Раимханова Г.Н.,

Какимова Ж.Х.,

Мирашева Г.О.

Аманжолов С.А.,

Бепеева А.Е.,

Айтмуханбетова К.А.,

Байбалинова Г.М.,

Какимов А.К.

Способ получения кисломолочной пасты
3 1473

19 мамыр 2016

Айтмуханбетова К.А.,

Раимханова Г.Н.,

Какимова Ж.Х.,

Мирашева Г.О.

Аманжолов С.А.,

Бейсембаева Г.Ш.,

Раимханова Г.Н.,

Байбалинова Г.М.,

Какимов А.К.

Биологически активная пищевая добавка
4 28450

29 қыркүйек 2016

Мусабаева Б.Х.,

Мурзагулова К.Б.,

Арипжанова З.Ж.,

Касымова Ж.С.,

Оразжанова Л.К.,

Силыбаева Б.М.

Способ получения наночастиц серебра
5 2254

16 мамыр 2017

Тазабаева К.А., Жарыкбасова  К.С., Кыдырмолдина А. Ш., Абишев Б.Х. Способ получения противоопухолевого средства из растительной композиции
6 035273

22 мамыр 2020

Жарыкбасова К.С., Смирнова И.А., Тазабаева К.А., Силыбаева Б.М., Абишев Б.Х., Жарыкбасов Е.С. Способ получения кисломолочного напитка иммуномодулирующего действия с применением лекарственных растений
7 34856

22 қаңтар 2021

Абишев Б.Х.

Кадыров Ж.Н.

Печь для размораживания пищевых продуктов

 

5 жылдағы авторлық куәліктердің тізімі

Куәлік нөмірі Берілген күні Құқық иеленушілер Авторлық құқық объектісінің атауы
1 2344 10.112016 ж. Кайшатаева А.К. Білім беру үдерісінде зияткерлік меншік құқығын қорғаудың өзекті мәселелері "магистратура бағдарламасы бойынша білім алушыларға арналған авторлық элективті курс бағдарламасы
2 2313 13.10.2017 ж. Ибрагимова Ф.Г. ҚР-да сақтау шарты
3 5098 02.11.2018ж. Доскеева Ш.А., к.ф.н., Мухажанова Р.М., к.ф.н. Шетел әдебиетінің тарихы
4 1690 06.02.2019ж. Доскеева Ш.А, Сейітова Ш.Б., Гайнуллина Ф.А., Қасымова Ә.Ә. Тарбағатай ауданы жер-су атауларының сөздігі

авторлық күәлік

5 5272 04.05.2019ж. Доскеева Ш.А., к.ф.н., Мухажанова Р.М., к.ф.н. Абайтану

ЭВМ программасы

 6  6847 05.12.2019ж. НурекешовТ.К. Қазақстан Республикасының жасыл экономикаға көшу жағдайында балама энергиясының үлесін арттыруға байланысты құқықтық қамтамасыз ету тетіктерін жетілдіру
7 6801 04.12.2019ж. Смоилов С.Ж.

Жампеисов Д.А.

Шакерхан К., Кудайбергенов М.К.

Online анализ деятельности «Преподаватель глазами обучающихся»
8 6355 11.11.2019ж.

 

Молдажанов М.Б Совершенствование управления развития туризма Республики Казахстан
9 7193 18.12.2019ж. Тахтаева Р.Ш. Кластерлік экономика
10 7148 18.12.2019ж. Лекерова А.А Психикалық дамуында тежелуі бар балалардың ата-аналарымен жұмыс жүргізудің мазмұны.

авторлық күәлік

11 7250 24.12.2019ж. Карипбаева Ш.Т. Бастауыш білім беру мазмұнында этнопедагогика эхлементтерін қолдану жолдары. Бастауыш мектеп мұғалімдеріне,педагогикалық колледж оқушыларына арналған әдістемелік құрал

авторлық күәлік

12 7101 13.12.2019ж. Аманбаева А.А. Государственное стратегическое прогнозирование в экономике страны: проблемы и перспективы
13 7354 23.12.2019ж. Иващенко О.В. Практикум по основам экологичекой биотехнологии
14 7364 30.12.2019ж. Кырыкбаева Ш.Т. Тағамдық биотехнология негіздері пәні бойынша зертханалық жұмыстар топтамасы
15 12174 22.01.2020 ж. Тазабаева К.А. Практические занятия по общей и молекулярной генетике
16 8090 11.02.2020ж. Маликов Н.Т., Наурызбаев Б.А., Кудайбергенова Б.С. программа для ЭВМ: «Vi 2019-nCoV»
17 13104 07.11.2020г. Кудайбергенов М.К, Шакерхан К.О, Жампеисов Д.А Программа асинхронной интеграции данных из Moodle в автоматизированную информационную систему образовательных учреждений
18 9276 15.04.2020ж. Омарбеков Е.Д., Наурызбаев Б.А. программа для ЭВМ: «краудсорсинг-платформа «МОЯ БОЛЬШАЯ ИДЕЯ»
19 12174 23.09.2020ж. Шустова Е.П. Banking.Textbook